Projekty domów

Projekt domu – po co jest i kto go wykonuje?

Projekt budowlany domu nie jest zaledwie szkic rozkładu poszczególnych pomieszczeń. Jest także zbiorem wszelkich potrzebnych dokumentów do wystartowania prac budowlanych. Aby miał moc prawną, musi być sporządzony przez projektanta z uprawnieniami, zgodnie z zapisami prawa budowlanego. W dzisiejszym tekście opowiemy sobie o tym, czym jest projekt budowlany, kto go sporządza oraz co powinien zawierać. 

Czym jest projekt budowlany?

Projekt domu rodzinnego to dokument, który składa się ze sporej ilości planów oraz szkiców, które są niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z ustawą prawa budowlanego, jest to zbiór dokumentów, który przedstawia plany inwestycji. Takowy dokument powinien być przygotowany w 4 kopiach, na papierze A4. 

Kto może wykonać projekt?

Jak wspomnieliśmy wyżej, projekt może zostać sporządzony jedynie przez uprawnionego projektanta. Takowy dokument musi składać się z dwóch kluczowych elementów – projektu zagospodarowania przestrzennego oraz architektoniczno-budowlanego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem w Polsce do sporządzania tego typu dokumentów uprawnione są wyłącznie osoby wpisane do listy członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Bieżące zaświadczenie potwierdzające przynależność zatrudnionego projektanta do izby inżynierów budownictwa należy załączyć do dokumentacji projektu. W przypadku wybrania gotowego za jego twórcę uważa się osobę, która dokonuje adaptacji do lokalizacji oraz sporządza zagospodarowanie terenu zawierające warunki geotechniczne i ustalenia planu miejscowego. W zależności od regionu Polski, wymagania urzędów dotyczące zawartości projektu mogą być różnorodne. Czasami zdarza się, że niezbędne będzie określenie w dokumentacji rozwiązań dotyczących elementów instalacji grzewczych, sanitarnych, gazowych czy elektrycznych. W takim wypadku, w tworzeniu projektu muszą brać udział projektanci posiadający uprawnienia w konkretnych specjalizacjach. Projekt budowlany należy również uzupełnić dokumentami zawierającymi opinie, uzgodnienia, szczegółowe warunki techniczne oraz niezbędne zezwolenia. Dopiero po skompletowaniu uzgodnień projektant może przystąpić do sporządzania dokumentacji zagospodarowania działki. 

Ile kosztuje projekt domu?

Jeżeli żaden z gotowych projektów nie spełnia oczekiwań, warto przemyśleć stworzenie własnego. Będzie to również dobre wyjście dla osób posiadających nietypową działkę. Chociaż jest to droższe rozwiązanie od projektu standardowego, to mamy pewność, że spełni nasze oczekiwania. Zanim jednak zapadnie decyzja, warto wiedzieć, z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Ile powinien kosztować takowy projekt? Zależy to od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest metraż budynku, zastosowane technologie oraz rozwiązania instalacyjne. Trzeba liczyć się z tym, że im większy dom – tym wyższa cena. Ponadto spory wpływ ma poziom skomplikowania projektu. Jeśli chodzi o koszty, obojętne również nie pozostają materiały, z którego wykonany ma być dom oraz zaprojektowane instalacje. Mowa tutaj nie tylko o instalacjach związanymi z mediami, takimi jak np. monitoring. Trzeba zatem liczyć się z tym, że koszta takiego projektu zaczynają się od 150zł, a kończą nawet na 300zł za metr kwadratowy.

Czy można coś zmienić w kupionym projekcie?

Do każdego zakupionego gotowego projektu domu dołączana jest darmowa zgoda na zmiany. Takowe zmiany podzielić można na dwa typy, istotne oraz nieistotne. Pierwsza grupa zawiera zmiany, które zmieniają wielkość budynku. Jest to ilość oraz rozmieszczenie drzwi i okien czy te zmieniające geometrię dachu. Zmiany te muszą być naniesione na projekt jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę, a ich wprowadzenie potwierdzone pieczątką przez osobę upoważnioną – czyli projektanta. Zmiany nieistotne można wprowadzać nawet już po wystartowaniu prac budowlanych. Ważne jest, aby były naniesione czerwonym długopisem i wpisane w dziennik budowy. Wprowadzenie takich zmian nie wymaga projektu zmiennego. Do zmian takich należy zmiana układu ścian działowych lub kolorystyka budynku czy zmiana materiału. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze gotowego projektu domu?

Wybierając gotowy projekt domu, trzeba skupić się na potrzebach domowników, czyli na stylu życia całej rodziny. Nie każdy potrzebuje dużego domu z trzema piętrami. Niektórzy wręcz przeciwnie szukają domu jedno-poziomowego. Trzeba również zwrócić uwagę na walory działki, wymagania warunków zabudowy oraz możliwości finansowe. Na dobry początek trzeba jasno określić, jakie konkretnie pomieszczenia powinny się znaleźć w przyszłym domu.